Conflict-of-Interest Statement for publications

Збірник орієнтується на врахування у своїй діяльності наступних принципів і правил, передбачених положенням про конфлікт інтересів в тріаді «Автор – Рецензент – Редакція»:

Довіра громадськості до об’єктивності процесу рецензування та якості опублікованих статей багато в чому залежить від того, наскільки враховуються можливі конфлікти інтересів при рецензуванні та прийнятті рішення про публікацію.

Конфлікт інтересів може виникнути в тому випадку, якщо Рецензент, член редколегії або співробітник редакції має відношення до працівника, який може суб’єктивно вплинути на рішення про публікацію.

Спричинити конфлікти інтересів можуть відносини з роботодавцем, родинні зв’язки, залученість у фінансові відносини тощо. Конфлікти можуть також виникати в результаті академічного змагання, особистих симпатій і антипатій та ін.

Редакція Збірника передбачає обов’язкове отримання від усіх Авторів і Рецензентів декларації про будь-які існуючі конфлікти інтересів, що можуть впливати при поданні й підготовці рукопису до друку.

Права та зобов’язання Автора (посилання)

Права та зобов’язання Рецензента (посилання)

Права та зобов’язання Редакції (посилання)

Відповідальність Автора (посилання)

Відповідальність Рецензента (посилання)

Відповідальність Редакції (посилання)