Plagiarism policy

Збірник наукових праць «Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Для виявлення у представлених рукописах текстових запозичень Редакція Збірника користується такими програмами: Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT. Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень.

Плагіат перед публікацією. Редакційна колегія Збірника аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено Редакторами або Рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, Автора (-ів) попереджують про необхідність з’ясувати, виявлений плагіат є дійсно запозиченням Автора, чи навпаки – він належить Автору як його власність, але запозичений іншою особою і опублікований, тобто для рецензованої статті не є плагіатом. Якщо це не так, Авторові пропонується переписати текст або зробити посилання на власне першоджерело. Якщо плагіат складає більше 15%, стаття може бути відхилена.

Політика перевірки на плагіат. Рукописи, в яких виявлено плагіат, оцінюється на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо плагіату менше 15%, рукопис негайно відправляється Авторам для доопрацювання змісту. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому варіанті рукопису. Якщо більше 15% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, а також оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. Якщо після опублікування буде виявлено плагіат, то редакційна колегія здійснюватиме аналіз даного факту. Сторінки, що містять плагіат, будуть позначені у PDF-файлі. У зв’язку з масштабністю плагіату, документ буде відкликано (видалено).

Рекомендації Автором щодо уникнення плагіату:

  • Використовуйте лапки для слів і словосполучень, узятих з речень джерела.
  • Не змінюйте частини цитати в межах речення.
  • Використовуйте пробіл і три крапки вилученої Вами частини для цитати.
  • Використовуйте дужки для доданих Вами власних слів.
  • Обмежте використання прямих цитат, використовуйте для відтворення думки Автора аналізованої статті.

Намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи засоби синоніміки.

Автоплагіат. Редакція не підтримує надмірне використання Автором окремих цитат і фрагментів інших його статей, хоча й не забезпечує обґрунтоване помірковане використання їх з метою уточнення вербалізованої думки або доречного посилання на раніше здійснене й оприлюднене дослідження.