Neuropsychological Principles of Activating the Speech of Children of the Senior Preschool age in the Course of Motor Actions

Keywords: neuro-psychological basics, integration, speech, motor activity, senior preschool children.

Abstract

The investigation is devoted to the problem of speech development of children of the senior preschool age in the course of execution of motor actions that needed neuro-psychological basics of speech activation of children during motor actions. The results of the study indicate that preschool age is the most responsible period in the development of the personality of the person, its psychological and physical development, including the development of speech.

The presence of the interrelation of general and speech motility has been proved in the studies of I.P. Pavlov, A.M. Leontiev, A.R. Luria etc., which substantiates the position that the use of various motor actions contributes to solving the problems of speech development of the child. The presence of the relationship between intellectual, social, speech development and motor activity, the state of health of the child determines the feasibility of the use of such approaches, which involve an integrated influence to a child’s personality. The exclusive role of physical and speech development determines the need for their integration for the general development of the child. The purpose of the integrated speech-motor joint motor activity is to ensure the interconnection of motor activity and development of speech of children of preschool age. The introduction of an integrated approach requires the use of innovative technologies (finger, articulation, respiratory gymnastics, football-gymnastics, logarithmics, etc.).

To test the effectiveness of the integrated speech-motor activity, a pedagogical experiment was conducted. After the survey, data was obtained that shows a positive dynamics in all indicators of speech.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anykeeva, N.M. (1986). Garmoniya kak ponyatiye sotsialnoggo myshleniya [The harmony as a notion of social thinking]. Rostov on Don: Fenyks [in Russian].
Arkin, E.A. (1968). Rebyonok v doshkolnye gody [The child in a pre-school age]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
Bezrukova, O.A., & Kalenkova, O.N. (2014). Metodika opredelenija urovnja rechevogo razvitija detej doshkolnogo vozrasta [Methods for determining the level of speech development of children of preschool age]. Мoscow: Russkaya rech [in Russian].
Bernshtein, N.А. (1991). O lovkosti i yeio razvitii [About agility and its development]. Мoscow: Phisycal culture and sport [in Russian].
Biekhterev, V.M. (1999). Izbrannye trudy po psihologi lichnosti [Selected works on the psychology of personality]. (Vols. 1–2). Saint Petersburg: Piter [in Russian].
Bogoyavlenskaya, D.B. (1987). Psihologicheskiye osnovy intellektualnoy aktivnosti [Psychological basis of intellectual activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].
Bozhovich, L.I. (1995). Izbrannye pedagogicheskyiee trudy. Problemy formirovaniya lyichnosti [Selected pedagogical studies. The problems of personaliyu forming]. Moscow: Mezhdunar. ped. akadem. [in Russian].
Varenik, E.N., Korlykhanova, Z.A., & Kitova, E.V. (2009). Fizicheskoye i rechevoye razvitiye doshkolnikov: vzayemodeistviye uchitelya-logopeda i instruktora po fizkulture [Physical and speech development of preschoolers: interaction of speech-therapist and physical culture instructor]. Moscow: TN Sfera [in Russian].
Vasiukova, N.Ye., & Chekhonina, O.I. (2004). Integraciia soderzhaniia obrazovaniia cherez planirovanie pedagogicheskoj dejatelinosti [Integration of educational content through educational planning.]. Detskiy sad ot A do Ya – Kindergarten from A to Z, 6(12), 8–14 [in Russian].
Venher, L.A. (1988). Vospitaniye sensornoy kultury rebyonka [The upbringing of child’s sensor culture]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
Vilchkovskyi, E.S. (1990). Psikhologo-pedagogicheskiie osnovy sistemy phisicheskogo vospitaniya doshkolnikov. Vospitaniye detey doshkolbogo vozrasta [Psychological and pedagogical basis of the system of physical education of preschoolers]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
Vygotskiy, L.S. (2003). Psikhologiya razvitiya rebyonka [The psychology of child’s development]. Moscow: EKSMO [in Russian].
Galperin, P.Ya., & Kobylnitskaya, S.L. (1974). Ekspyeryemyentalnoye formirovaniye vnimanyia [Expiremental forming of attention]. Moscow: Moscow University Edition [in Russian].
Giliarovskiy, V.А. (1997). K voprosu o geneze zailaniia u malenkih detej i roli ego dlya obshchego razvitiya lichnosti i ego lecheniie [To the question about genesis of children’s stuttering and its role for personality’s comprehensive development and its treatment]. (Vols. 1–2). Moscow: VLADOS [in Russian].
Zaporozhets, A.V. (1981). Usloviya i dvizhushchiye prichiny psikhicheskogo razvitiya rebyonka [Conditions and reasons of child’s psychological development]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
Kalmykova, L.O. (2016). Pro stan rozvytku movlennia yak dіialnostі u dіtej 5 rokіv [About the state of development of speech as activity in children of 5 years]. Psyholіngvіstyka – Psycholinguistics, 19(1), 84–97 [in Ukrainian].
Krutsevych, T.Yu., & Panhelova, N.Ye. (2015). Kontseptualni zasady harmoniinoho rozvytku osobystosti dytyny doshkilnoho viku v protsesi fizychnoho vykhovannia [Conceptual conditions of preschooler harmonious personal development in the process of physical education]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodic of physical education and sport, 2, 106–115 [in Ukrainian].
Koltsova, M.M., & Rudina, M.S. (2004). Rebenok uchitsja govorit. Palchikovyj igrotrening [A child learns to speak. Finger play training]. Yekaterinburg: U-Faktoriya [in Russian].
Leontev, A.N. (1999). Deyatelnost i lichnost [Activity and personality]. Samara: Ed. “Bakhrakh” [in Russian].
Luriia, A.R. (2007). Osnovy nejropsihologii [Basics of Neuropsychology]. Мoscow: Akademiya [in Russian].
Mastiukova, Ye.М. (1992). Rebionok s otkloneniiami v razvitii: Ranniaia diagnostika i korrektsiia [A child with defections in development: early diagnostic and correction]. Мoscow: Prosveshcheniie [in Russian].
Medviedieva, Ye.Yu., & Yanochkina, P.А. (2018). Ispolzovaniie dvigatelnykh tekhnik v rabote po korektsii narusheniy zvukoproiznosheniia u detey doshkolnogo vozrasta: neyroosikhologicheskiy aspect [The usage of motor techniques in a correction work with school-age children: neuro-psychological aspect]. Perspektivy nauki i obrazovaniya – Perspectives of science and education, 2(32), 152–155 [in Russian].
Mosaliova, N.V. (2014). Integrirovannye zaniatiia po rechevomu i fizicheskomu razvitiiu detej starshego doshkolnogo vozrasta. «Festival pedagogicheskih idej» Otkrytyj urok [Integrated classes in speech and physical development of children of senior preschool age. «Festival of pedagogical ideas» Open lesson]. Retrieved from http:открытый урок.рф/статьи/59117
Moskalenko, N.V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady innovatsiinykh tekhnolohii v systemi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Thearetical and methodic basis of innovative technologies in a system of physical education of younger schoolchildren]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Pavlov, I.P. (1951). Polnoe sobranie sochinenij [Complete Works]. (Vols. 1-4). Мoscow [in Russian].
Panhelova, N.Ye. (2014). Formuvannia harmoniino rozvynenoi osobystosti dytyny doshkilnoho viku v protsesi fizychnoho vykhovannia [The formation of harmoniously developed personality of a preschooler in the process of physical education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].
Pyvovar, A.A. (2005). Poiednanyi rozvytok fizychnykh i piznavalnykh zdibnostei ditei 5 i 6 rokiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Combined development of physical and informative skills of 5-6 years old children in the process of physical education]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].
Poddyakov, N.N. (2006). Dominirovaniye protsessov integratsii – zakon razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [The dominance of integrational processes – the law of development of preschoolers]. Doshkolnoe vospytanye – Preschool upbringing, 1, 73–77 [in Russian].
Pozhilenko, Ye.A. (2006). Artikuliatsionnaia gimnastika po razvitiiu motoriki, dyhaniia i golosa detey [Articulation gymnastics for breath and speech development of children]. Мoscow: Каrо [in Russian].
Polishchuk, V.V. (2008). Rozvytok rukhovykh i rozumovykh zdibnostei ditei 5-ho i 6-ho rokiv zhyttia v protsesi fizychnoho vykhovannia zasobamy doshkilnoho turyzmu [Development of motor and mental skills of 5-6 years old children in the process of physical education by means of preschool tourism]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].
Propisnova, Ye.P. (2006). Integracija dvigatelnogo i rechovogo razvitiia doshkolnikov (na osnove siuzhetno-rolevoy logoritmicheskoj gіmnastiki) [Integration of motor and speech development of preschool children (based on plot-role logorithmic gymnastics)]. Nachalnaya shkola plus do i posle – Primary school plus before and after, 7, 11–13 [in Russian].
Rubinshtein, S.L. (1999). Osnovy obshchey psikhologii [General psychology basics]. Saint-Petersburg: Piter Kom [in Russian].
Ryzhova, N.V. (2007). Razvitie rechi v detskom sadu [The development of speech in kindergarten]. Yaroslavl: Akademiia razvitiia [in Russian].
Sechenov, I.M. (1947). Izbrannye filosofskiye i psikhologicheskiye proizvedeniya [Selected philosophical and psychological works]. Moscow [in Russian].
Somkova, O.N. (2012). Novye podhody k organizacii raboty po razvitiju rechi detej doshkolnogo vozrasta [New approaches to the organization of work on the development of speech of preschool children]. Detskij sad : Teorija i praktika – Kindergarten: Theory and Practice, 3, 6–7 [in Russian].
Ushakova, O.S. & Strunina. Ye.M. (2010). Metodika razvitiya rechi detey doshkolnogo vozrasta [The methods of speech development of pre-schoolers]. Moscow: Humanit. izd. tsentr VLADOS [in Russian].
Khrisman, Т.P., Yeremieieva, V.D., & Loskutova, Т.D. (1991). Emotsii, rech i aktivnost mozga rebionka [Emotions, speech and activity of a child’s brain]. Moscow: Pedagogics [in Russian].
Yadova, R.Kh. (2015). Formirovaniye rechevoy kultury mladshykh doshkolnikov sredstvami fizicheskogo vospitaniya [Speech culture formation of preschoolers by means of physical education]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Maikop [in Russian].
Colletta, J., Pellenq, C., Hadian-cefidekhanie, A., & Rousset, I. (2018). Developmental changes in articulation rate and phonic groups during narration in French children aged four to eleven years. Journal of Child Language, 45(6), 1–20. https://doi.org/10.1017/S0305000918000235
Iverson, J. (2010). Developing language in a developing body: The relationship between motor development and language development. Journal of Child Language, 37(2), 229–261. https://doi.org/10.1017/S0305000909990432
Walker, J.F., & Archibald, L.M. D. (2006). Articulation rate in preschool children: a 3-year longitudinal study. International Journal of Language and Communication Disorders, 41(5), 541–65. https://doi.org/10.1080/10428190500343043

Abstract views: 550
PDF Downloads: 458
Published
2019-04-18
How to Cite
Panhelova, N., & Krutsevych, T. (2019). Neuropsychological Principles of Activating the Speech of Children of the Senior Preschool age in the Course of Motor Actions. PSYCHOLINGUISTICS, 25(1), 232-255. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-232-255