Regulatory and Planning Speech Functions Influence on the Senior Preschoolers’ and Junior Schoolchildren’s Voluntary Development

Keywords: regulatory and planning speech functions, speech utterances, volitional behaviour, senior preschool age, primary school age.

Abstract

The article is based on the idea of studying the growth of the regulatory role of child’s speech in the activity organization and feasance and the conduct of child’s behavior. According to this idea, the child’s volitional behavior arises with the skills appearance to build speech utterances, when youngster begins to draw up a plan of his/her activity and regulate the process of his/her implementation with their help, i.e., the development of planning and regulatory speech functions is in progress.

Emphasis is placed just on the problem of forming in children the ability to build utterances on their own in connection with the development of speech functions and their volitional development. It’s given the proof of the interconnection of the stages development of planning and regulatory speech functions in preschool and junior schoolchildren and the conditionality of the volitional development of children by the development of their speech skills and functions.

The paper presents a functional-structural model of the development process optimization of planning and regulatory speech functions by children in forming their speech skills. It’s illustrated the structure of the program forming preschoolers’ and first graders’ skills to model speech utterances for their development of planning and regulatory speech functions, the formation of which is considered as one of the their volitional behavior development mechanisms. The effectiveness of this program has been experimentally proved. The results show the substantial children’s speech development changes, the positive will development dynamics, the time history in an interrelation between children’s will and speech development, namely: volitional development was connected with all connected speech indicators at the same time, in preschoolers – mainly with their utterances completeness and logic, in first-graders – with the understanding of the meaning of their own speech in activity.

On the basis of the scientists’ theoretical and experimental works and presented empirical research results analysis it’s suggested to assume the senior preschool age as a sensitive for the regulatory speech function development and the junior school age – planning one.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdilov, M. SH. (1973). Dinamika razvitiya slovarnogo zapasa i navyikov ustnoy rechi u mladshih shkolnikov [Dynamics of junior schoolchildren’ vocabulary and oral speech skills development]. Extended abstract of candidate’s thesis. Baku [in Russian].
Bastun, N. A. (1992). Psykholohichnyy analiz prychyn nyzkoyi uspishnosti navchannya shestyrichnykh pershoklasnykiv [Psychological analysis of the reasons of the six-year-old first-graders’ studying low success]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Bogush, A. M., & Gavrish, N. V. (2007). Doshkіlna lіngvodidaktika: Teorіja і metodika navchannja dіtej ridnoi movi [Preschool linguo-didactics: the native language children’ teaching theory and methodology]. Kyiv: Vishha shkola [in Ukrainian].
Vasileva, V. N. (1980). Formirovanie protsessualnoy storonyi samostoyatelnosti shkolnikov v obuchenii rechevoy deyatelnosti [The procedural aspect of the schoolchildren’ independence formation in speech activity training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kazan [in Russian].
Vojtko, L. F. (1970). Osobennosti formirovaniya dokazatelstv u detey doshkolnogo vozrasta [Features of the reasoning formation in preschool children]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Russian].
Voloshenko, L. I. (1992). Razvitie produktivnyih funktsiy pamyati u mladshih shkolnikov v protsesse usvoeniya semanticheskoy i logicheskoy strukturyi tekstovoy informatsii [The productive memory functions development in junior schoolchildren in the acquisition process of the textual information semantic and logical structure]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Russian].
Volkov, B. S., & Volkova, N. V. (2003). Psihologiya obscheniya v detskom vozraste [Communication psychology in childhood]. Moscow: Pedagogicheskoe obschestvo Rossii [in Russian].
Vygotskiy, L. S. (1999). Myshlenie i rech [Thought and Language]. Moscow [in Russian].
Zvonitskaya, A. S. (1941). Psihologicheskiy analiz svyaznosti rechi v ee razvitii u shkolnika [Psychological analysis of the speech connectivity in its development in a schoolchild]. S. L. Rubinshteyn (Ed.). Psihologiya rechi: uchenyie zapiski – Speech psychology: memoirs. (Vols. XXXV), (pp. 73–137). Leningrad: Leningradskiy gosudarstvennyiy pedagogicheskiy institut im. A.I. Gertsena [in Russian].
Karpova, S. N., & Ahundzhanova, S. A. (1983). Osobennosti razvitiya form i funktsiy rechi doshkolnika v razlichnykh situatsiyakh obshcheniya. [Qualities of the preschooler’s speech forms and functions development in various communication situations]. Proceedings from CPMP ‘83: VI Vsesoyuznyy syezd Obshchestva psikhologov SSSR «Kategorii, printsipy i metody psikhologii. Psikhicheskiye protsessy» – The Sixth National Congress of the USSR Psychologists’ Society «Categories, principles and methods of psychology. Mental processes». (pp. 651–653). Moscow [in Russian].
Karpova, S. N., & Stepanova, M. A. (1984). Osobennosti svyaznoy rechi doshkolnikov pri obshchenii so vzroslym i sverstnikom [Qualities of the preschoolers’ coherent speech when communicating with adult and peer]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Psikhologiya – Herald of the Moscow university. Psychology, 4, 21–28 [in Russian].
Korniyaka, O. M. (2001). Efektyvnyi metodychnyi zasib doslidzhennia i rozvytku movlennia shkoliariv [An effective methodological research and schoolchildren’s speech development tool]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 3, 16–18 [in Ukrainian].
Kotyrlo, V. K. (1971). Razvitiye volevogo povedeniya u doshkolnikov [Development of preschoolers’ volitional behavior]. Kyiv: Radianska shkola [in Russian].
Kulachkovskaya, S. Ye. (1973). Razvitiye volevykh deystviy u detey doshkolnogo vozrasta [Development of preschoolers’ volitional actions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
Lauzhikas, I. (1967). Ocherki po vospitaniyu voli uchashchikhsya [Schoolchildren’ will training essays]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vilnyus [in Russian].
Levina, R. E. (1968). Idei L.S. Vygotskogo o planiruyushchey rechi rebenka [L. S. Vygotsky’s ideas about the child’s planning speech]. Voprosy psihologii – Psychological issues, 4, 105–115 [in Russian].
Leontyev, A. A. (1969). Psikholingvisticheskiye edinitsy i porozhdeniye rechevogo vyskazyvaniya [Psycholinguistic units and speech utterance production]. Moscow: Nauka [in Russian].
Leushina, A. M. (1941). Razvitiye svyaznoy rechi u doshkolnika [Development of preschoolers’ coherent speech]. S. L. Rubinshteyn (Eds.), Psikhologiya rechi: uchenyye zapiski – The psychology of speech: memoir (Vols. XXXV), (pp. 21–72). Leningrad: Leningradskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy institut im. A.I. Gertsena [in Russian].
Lisina, M. I. (1986). Problemy ontogeneza obshcheniya [Problems of communication ontogeny]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
Lubovskiy, V. I. (1978). Razvitiye slovesnoy regulyatsii deystviy u detey [Verbal regulation development of children’s actions]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
Luriya, A. R., & Yudovich, F. Ya. (1956). Rech i razvitiye psikhicheskikh protsessov u rebenka : Eksperimentalnoye issledovaniye [Speech and child’s mental processes development: Experimental study]. Moscow: APN RSFSR [in Russian].
Luriya, A. R. (1998). Yazyk i soznaniye [Language and Consciousness]. Ye. D. Khomskaya (Eds.). Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].
Mukhina, V. S. (2006). Vozrastnaya psikhologiya. Fenomenologiya razvitiya [Developmental psychology. Phenomenology of development]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya» [in Russian].
Nepomnyashchaya, N. I. (1992). Stanovleniye lichnosti rebenka 6-7 let [Six-seven-year-old child’s personality formation]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
Pereverzeva, V. M. (1981). Psikhologicheskiy analiz pryamykh i kosvennykh form regulyatsii povedeniya detey doshkolnogo vozrasta [Psychological analysis of direct and indirect forms of behavior regulation in preschoolers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Russian].
Pimenov, A V. (1971). Upravleniye sobstvennym rechevym deystviyem v dialoge [Managing one’s own speech action in a dialogue]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
Polishchuk, V. M. (1995). Psykholohichni osoblyvosti ditei perekhidnoho periodu vid doshkilnoho do molodshoho shkilnoho viku [Psychological features of children of transition period from preschool to junior school age]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Poul, V. S., & Voloshenko, L. I. (2008). Razvitiye svyaznoy rechi detey starshego doshkolnogo vozrasta [Coherent speech development of senior preschool age children]. Donetsk: Kashtan [in Russian].
Poul, V. S. (2008). Osoblyvosti vzaiemozviazku movlennievoi diialnosti ta volovoi povedinky ditei doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku [Interconnection features of the preschool and junior school age children’ speech activity and volitional behavior]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 9(114), 51–59 [in Ukrainian].
Poul, V. S., & Voloshenko, L. I. (2013). Navchannia starshykh doshkilnykiv pobudovi movlennievykh vyslovliuvan yak umovy yikhnoho volovoho rozvytku [Teaching senior preschoolers to build speech utterances as а condition of their volitional development]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 12, 10–17 [in Ukrainian].
Poul, V. S. (2014). Osobennosti dinamiki volevogo i rechevogo razvitiya detey v usloviyakh eksperimentalnogo i traditsionnogo obucheniya [Features of children’ volitional and speech development dynamics in conditions of experimental and traditional education]. Zhurnal nauchnykh publikatsiy aspirantov i doktorantov – Journal of Graduate Students’ and Doctoral Candidates’ Scientific Publications, 6(96), 163–167 [in Russian]. Retrieved from http://jurnal.org/articles/2014/psih36.html
Poul, V. S. (2015a). Vzaiemozviazok etapiv stanovlennia rehuliatyvnoi ta planuvalnoi funktsii movlennia u ditei [Interconnection of the stages development of children’ regulatory and planning speech functions]. Proceedings from LREEPF ‘15: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Providna rol osvitnoho dosvidu v stanovlenni osobystosti» – All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Leading Role of Educational Experience in the Personality Formation» [in Ukrainian]. Retrieved from http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2015/aspecty/Poul.pdf
Poul, V. S. (2015b). Osoblyvosti optymizatsii protsesu osvoiennia planuvalnoi ta rehuliatyvnoi funktsii movlennia ditmy [Features of the development process optimization of children’s planning and regulatory speech functions]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody» – Humanitarian Herald of of the SHEE «Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda», 35, 299–305. Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].
Kostyuk, H. S. (Eds.). (1968). Psykholohiia [Psychology]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
Zaporozhets, A. V., & Elkonin, D. B. (Eds.). (1965). Psikhologiya lichnosti i deyatelnosti doshkolnika [Psychology of the preschooler’s personality and activity]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
Rubinshteyn, S. L. (2007). Osnovy obshchey psikhologii [Rudiments of General Psychology]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
Samoshkina, L. N. (1995). Razvitiye funktsiy i form rechi doshkolnikov [Development of preschoolers’ speech functions and forms]. Dnipropetrovsk: DDU [in Russian].
Skalkin, V. L. (1983). Obucheniye monologicheskomu vyskazyvaniyu (na materiale angliyskogo yazyka) [Teaching of monologic utterance (based on English)]. Kyiv: Radianska shkola [in Russian].
Skorynina, O. V., & Khomulenko, T. B. (2003). Kohnityvnyi styl i pamiat: paradoksy doslidzhennia [Cognitive style and memory: research paradoxes]. Kharkiv: VD «INZhEK» [in Ukrainian].
Subbotskiy, E. V. (1976). Psikhologiya otnosheniy partnerstva u doshkolnikov [Psychology of preschoolers’ partnership relations]. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [in Russian].
Tikheyeva, Ye. I. (1981). Razvitiye rechi detey (rannego i doshkolnogo vozrasta) [Development of children’s speech (early and preschool age)]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
Harchenko, N. (2001). Formuvannia navychok mirkuvannia u ditei 5-6 richnoho viku [Five-six-year-old children’s thinking skills formation]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 2, 18–20 [in Ukrainian].
Shibitskaya, L. A. (1973). Formirovaniye samoregulyatsii povedeniya starshikh doshkolnikov [Formation of senior preschoolers’ behavior self-regulation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Russian].
Benigno, J. P., Byrd, D. L., McNamara, J. P., Berg, W. K., Farrar, & M. J. (2011). Talking through transitions: Microgenetic changes in preschoolers’ private speech and executive functioning. Child Language Teaching and Therapy, 27(3), 269–285. https://doi.org/10.1177/0265659010394385
Harris-Schmidt, G., & McNamee, G. D. (1986). Children as authors and actors : literacy development through ‘basic activities’. Child Language Teaching and Therapy, 2(1), 63–73. https://doi.org/10.1177/026565908600200106
Lunzer, E. A. (1968). The Regulation of Behavior. New York : American Elsevier.
McDaniel, D., McKee, C., & Garrett, M. F. (2010). Children’s sentence planning : Syntactic correlates of fluency variations. Journal of Child Language, 37(1), 59–94. https://doi.org/10.1017/S0305000909009507
McTear, M. F. (1984). Structure and Process in Children’s Conversational Development. Discourse Development: Progress in Cognitive Development Research. Stan A. KuczajII (Ed.). New York : Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9508-9_3
Mussen, P. H., Conger, J. J., & Kagan, J. (1970). Readings in Child Development and Personality. New York: Harper Paw.
Poul, V. (2017). Justification of conditioning volitional development of children’s mastering their language skills and functions. EUREKA: Social and Humanities (Psychology), 3, 56–64. http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00346
Sadagopan, N., & Smith, A. (2008). Developmental Changes in the Effects of Utterance Length and Complexity on Speech Movement Variability. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 1138–1151. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/06-0222)

Abstract views: 637
PDF Downloads: 510
Published
2019-04-18
How to Cite
Poul, V., & Bodyk, O. (2019). Regulatory and Planning Speech Functions Influence on the Senior Preschoolers’ and Junior Schoolchildren’s Voluntary Development. PSYCHOLINGUISTICS, 25(1), 256-280. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-256-280