Wеb-project “STIMULUS” as a Tool of Psycholinguistics

Keywords: psycholinguistics, associative experiment, on-line tool, stimulus, reaction, psychological and semantic portrait, associative data.

Abstract

Introduction. The article describes the functional characteristics of the web-service “STIMULUS” (“СТИМУЛУС”), which is the first Ukrainian psycholinguistic on-line tool for the research based on the associative experiments, illustrates empirical data to show the operational principles of the web-service.

The purpose of the article are describing the functions of the author’s web-service “STIMULUS” (http://stimulus.tools/en) and analyzing the social and political lexis associative fields created in 2018–2021.

The methods of the research are: (а) the psycholinguistic method of the free associative experiment and (b) the computer modelling were used to create the social and political lexis associative fields; (c) the programming method of domain-driven development was used to create the web-service; (d) the descriptive method was used to show the “STIMULUS” functions and  empirical results; (e) the set of certain methods and techniques was used for the association’s analysis (includes classification, component analysis technique  and others); (f) the set of statistical methods is used within the web-service to provide the empirical associative data calculation and visualization automatically.

Results. The “STIMULUS” main parts are “Information”, “Research”, “Associative Data”. The “STIMULUS” helps to research the semantics of linguistic units, the linguistic worldview fragments, the personal psychological and semantic portraits (associative behavior) based on the automatic denotative and connotative analysis of the associations and provides results visualization. The pilot research of the social and political lexis in 2018–2021(100 stimuli, 97 respondents), organized with the “STIMULUS” help, found out: (1) the stimulus “independence” was associated by the Ukrainians with the state independence; (2) the stimulus “authority” got positive connotations; (3) the stimulus connotation can fluctuate up (like of “reform” and “authority”) and down (like of “society”).

Conclusions. The main functions of the “STIMULUS” are organizing the psycholinguistic associative research online, automatic analysis of the associative fields as well as personal psychological and semantic portraits, creation the mass associative database. The “STIMULUS” peculiarities are opened access, adaptability to the specific psycholinguistic tasks, multilingual interface and results visualization. The research of social and political lexis in 2018–2021 with the help of the “STIMULUS” proved its relevant advantage in the associative field modelling and analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bubnova, I.A., Zykova, I.V., Krasnyh, V.V., & Ufimceva, N.V. (2017). (Neo)psiholingvistika i (psiho)lingvokulturologija: novye nauki o cheloveke govorjashhem [(Neo) psycholinguistics and (psycho) cultural linguistics: new sciences about the person speaking]. V.V. Krasnyh (Ed.). Moscow: Gnozis [in Russian].

Darchuk, N.P., Siruk, O.B., Lanhenbakh, O.M., Khodakivska, Ya.V., & Sorokin, V.M. (2003–2020). Linhvistychnyi portal MOVA.info [Linguistic portal MOVA.info]. Retrieved from http://www.mova.info/default.aspx?l1=1 [in Ukrainian].

Goroshko, E.I. (2009). Obrazovanie 2.0 – jeto budushhee otechestvennogo obrazovanija? (Popytka teoreticheskoj refleksii. Chast 1) [Is Education 2.0 the Future of Education? (An attempt at theoretical reflection. Part 1]. Obrazovatelnye tehnologii i obshhestvo – Educational Technology & Society, 12(2), 455–469 [in Russian].

Hoshovska, O. (2019). Asotsiatyvnyi eksperyment yak metod vyiavlennia struktury kontseptu ta etnokulturnoi spetsyfiky (na prykladi kontseptu “vira”) [Associative experiment as a method of determining the structure of the concept and ethnocultural specificity (on the example of the concept “faith”]. Ukrainoznavchi studii – Ukrainian Studies, 20, 198–206. Retrieved from https://journals.pnu.edu.ua/index.php/ukrst/article/view/4387/4924 [in Ukrainian].

Karpilovska, Ye.A., Kysliuk, L.P., & Romaniuk, Yu.V. (2006–2020). Kompiuternyi fond innovatsii (KFI) Viddilu leksykolohii, leksykohrafii ta strukturno-matematychnoi linhvistyky Instytutu ukrainskoi movy NAN Ukrainy za tekstamy zasobiv masovoi informatsii, khudozhnikh tvoriv, naukovo-osvitnoi literatury, publitsystyky, dilovoi dokumentatsii, reklamy, internet-komunikatsii [Computer Lexis Fund of the New Ukrainian Words created by the Lexicology, Lexicography and Structural and Mathematical Linguistics Department of the Ukrainian Academy of Science]. Kyiv [in Ukrainian].

Khraban, T. (2016). Vykorystannia asotsiatyvnoho eksperymentu yak odnoho z osnovnykh metodiv psykholinhvistyky v doslidzhenni internet-komunikatsii [Use of the associative experiment as one of the main methods applied in psycholinguistics for Internet communication research]. Visnyk Lvivskoho universytetu – Vysnyk of Lviv University, 30, 163–165 [in Ukrainian].

Klimenko, A.P. (1970). Voprosy psiholingvisticheskogo izuchenija semantiki [Questions of the psycholinguistic study of semantics]. Minsk : Vysshaja shkola [in Russian].

Neklesova, V.Yu. (2019). Zvorotnyi onimnyi asotsiatyvnyi slovnyk (na materiali vilnoho asotsiatyvnoho onimnoho eksperymentu z ispanomovnymy respondentamy) [A reverse associative vocabulary (based on the free associative onymic experiment with Spanish native speakers]. Zapysky z onomastyky – Opera in Onomastica, 22. Retrieved from http://zzo.onu.edu.ua/article/view/198758 [in Ukrainian].

Olegario, L.S., Estevez, M., Gonzales-Mohino, A., Madruga, M.S., & Ventanas, S. (2021). Cross-cultural emotional response to food stimuli: Influence of consumption context. Food Research International, 142. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110194

Protopapas, A., Tsakosta, M., Chalamandaris, A., & Tsiakoulis, P. (2012). IPLR: an online resource for Greek word-level and sublexical information. Language Resources and Evaluation, 46(3), 449–459. https://doi.org/10.1007/s10579-010-9130-z

Shvedova, M., Valdenfels, R., Yaryhin, S., Kruk, M., Rysin, A., Starko, V., & Vozniak, M. (2017–2019). Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK) [General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC)]. Retrieved from uacorpus.org [in Ukrainian, English].

Starko, V. (2018). Rosiisko-ukrainski slovnyky [Russian-Ukrainian Dictionary]. Retrieved from https://r2u.org.ua/ [in Ukrainian, Russian].

Starko, V. (2019). Anhlo-ukrainski slovnyky [English-Ukrainian Dictionaries]. Retrieved from https://e2u.org.ua/ [in Ukrainian, English].

Starko, V. (2020). “From Artes liberales to Artes digitales: Ukrainian and Slavic Studies”: Mizhdystsyplinarnyi seminar iz tsyfrovoi humanitarystyky, 4–5 zhovtnia 2019 [“From Artes liberales to Artes digitales: Ukrainian and Slavic Studies” Interdisciplinary Seminar of Digital Humanities, 4–5 October 2019]. Retrieved from http://philology.ucu.edu.ua/from-artes-liberales-to-artes-digitales-ukrainian-and-slavic-studies-mizhdystsyplinarnyy-seminar-iz-tsyfrovoi-humanitarystyky-4-5-zhovtnia-2019/ [in Ukrainian, English].

Stefanova, N.O. (2018). Novi metodyky opratsiuvannia rezultativ asotsiatyvnykh eksperymentiv (na prykladi kompiuternoi systemy “STIMULUS” O.F. Zahorodnoi) [New methods of investigation of association experiment results (on the example of computer system “STIMULUS” by O.F. Zahorodnia)]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Journal of the International Humanitarian University, 37(4), 115–118 [in Ukrainian].

Sternin, I.A., & Rudakova, A.V. (2011) Psiholingvisticheskoe znachenie slova i ego opisanie [Psycholinguistic meaning of the word and its description]. “Lambert” [in Russian]

Tyshchenko, O.M. (2019). Elektronna leksychna kartoteka: shliakh stvorennia instrumentariiu suchasnoho slovnykaria [Electronic lexical card index: the ways of creation the toolkit of the modern lexicographer]. Ukrainska mova – Ukrainian Language, 2, 37–52 [in Ukrainian].

Zahorodnia, O.F. (2018). Asotsiatyvni polia suspilno-politychnoi leksyky v movnii kartyni svitu ukraintsiv (kompiuterne opratsiuvannia rezultativ psykholinhvistychnoho eksperymentu) [Associative fields of social and political lexis in the Ukrainian language world view (computer processing of the psycholinguistic experiment results]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zasekyn, S.V. (2013). Sociopsiholingvisticheskie universalii hudozhestvennogo perevoda: korpusnyj podhod [Socio-psycholinguistic Universals in the Translation of Fiction: A Corpus-based Approach]. Science and Education a New Dimension: Philology, I(3), Iss.: 13, 57–61 [in Russian].

Zharkykh, M.I. (2006–2020). Lesia Ukrainka. Entsyklopediia zhyttia i tvorchosti [Lesia Ukrainka. Encyclopedia of Life and Work]. Retrieved from https://www.l-ukrainka.name/uk/News.html [in Ukrainian, Russian, English].

Zharkykh, M.I. (2020). Personalnyi sait [Personal web-page]. Retrieved from https://www.m-zharkikh.name/uk/Smereka.html [in Ukrainian, Russian, English].

Сhen, T.Y., & Myers, J. (2017). Worldlikeness: A Web-based Tool for Typological Psycholinguistic Research. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 23(1), 19–30.

Сhen, T.Y., & Myers, J. (2021). Worldlikeness: a Web crowdsourcing platform for typological psycholinguistics. Linguistics Vanguard, 7, 11. https://doi.org/10.1515/lingvan-2019-0011


Abstract views: 387
PDF Downloads: 279
Published
2021-04-15
How to Cite
Zahorodnia, O. (2021). Wеb-project “STIMULUS” as a Tool of Psycholinguistics. PSYCHOLINGUISTICS, 29(2), 76-102. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-2-76-102