Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”)

Keywords: gender communicative behavior, gender communicative style, gender stylization, gender identity, feminine/masculine speech, character’s speech, author’s intention.

Abstract

The focus of the paper concerns the specific features of characters’ communicative behavior via gender identity. This study deals with two types of correlation and interaction between real and fictional text-creating subjects: the gender identity of the author and the image created in the literary text.

The research procedure is based on the discourse analysis. The study proves the influence of psychological and socio-cultural factors on speech organization. Due to the combination of content- and elements of intent-analysis the author’s pragmatic intentions in the communicative process are identified. The main findings of this paper are based on the theoretical basis of gender-specified communicative behavior study and the statistical data analysis.

As a result of the research the specific features of gender communicative style are defined. Besides it is claimed, that taboo words differentiate basic features of male and female speech. The further analysis of non-literary vocabulary proves that gender stereotypes in female-written novels determine the choice of language means for the creation of an ideal male and female image: neglect of moral rules (domination of taboo words provoking conflict and rivalry) or compliance of communicative norms (a rare usage of derogatory vocabulary, communication aimed at cooperation and interaction). Gender differentiation of taboo lexicon in male-written novels argues the conventional stereotype of using taboos mainly by men. The research paper represents the differences in male and female speech, connected with the phenomenon of gender stylization. It proves that style imitation of stereotypical features in the opposite-sex speech occurs in two directions: female authors imitate the masculine communicative style of characters by the domination of taboo words, whereas male authors imitate the feminine communicative style by softening expressions of both-sex characters.

Thus, in conclusion the study reveals imitating and identifying features of the author’s natural gender identity, such as domination of taboo words like “damn” and “hell” in opposite-sex communication in male-written novels unlike communicative behavior of male and female characters in the novels written by women.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aheieva, V.P. (Ed.). (2004). Osnovy teorii henderu [The basics of gender theory]. Kyiv: “K.I.S.” [in Ukrainian].

Antineskul, O.L. (2001). Gender kak parametr tekstoobrazovaniia [Gender as a parameter of text formation]. Perm: Permskii Universitet [in Russian].

Baryshnikova, G.V. (2004). Gendernye razlichiia emotsionalnogo komponenta vo frantsuzskoi khudozhestvennoi kommunikatsii (na materiale literatury XVII-XX vekov) [Gender differencies of emotional component in French literary communication (based on the XVII-XX century literature)]. Candidate’s thesis. Volgograd [in Russian].

Belianin, V.P. (2008). Avtorskiy smysl emotsionalno-otmechennogo teksta i problema rekonstruktsii lichnosti avtora [The author’s meaning in an emotionally marked text and the problem of the author’s personality reconstruction]. Teoriia i praktika sudebnoi ekspertizy – Theory and practice of legal expertise, 4 (12), 181–184 [in Russian].

Bekhta, I.A. (2004). Dyskurs naratora v anhlomovnii prozi. [The narrator’s discourse in the English language prose]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Biessonova, O.L. (2003). Otsinnyi tezaurus anhliiskoi movy: kohnityvnyi i gendernyi aspekty [Evaluative thesaurus of the English language: cognitive and gender aspects]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bondar, J., & Gordienko-Mitrofanova, I. (2017). Vliyanie pola na verbalnoe povedenie respondentov pozdney zrelosti pri issledovanii stimula “igrivost” [Gender influence on elderly respondents’ verbal behavior while studying the stimulus “playfulness”]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 21 (1), 65–85 [in Russian].

Gomon, T.V. (1990). Issledovanie dokumentov s deformirovannoi vnutrennei strukturoi [The analysis of documents with a deformed structure]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Goroshko, E.I. (1996). Osobennosti muzhskogo i zhenskogo verbalnogo povedeniia: psikholingvisticheskii analiz [The peculiarities of male and female communicative behavior: psycholinguistic analysis]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Goroshko, E.I. (2001). Iazykovoe soznanie: assotsiativnaia paradigma [Language perception: associative paradigm]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Gritsenko, E.S. (2005). Iazyk kak sredstvo konstruirovaniia gendera [The language as a means of gender construction]. Doctor’s thesis. Nizhni Novgorod [in Russian].

Dridze, T.M., & Leontev, A.A. (1976). Smyslovoe vospriiatie rechevogo soobshcheniia: v usloviiakh massovoi kommunikatsii [Semantic perception of speech message in mass communication]. Moscow: Nauka [in Russian].

Zasiekin, S.V. (2012). Psykholinhvistychni universalii perekladu khudozhnoho tekstu [Psycholinguistic universals of literary text translation]. Lutsk: Volynskyi universytet im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Zemskaia, E.A. (1993). Osobennosti muzhskoi i zhenskoi rechi [The peculiarities of male and female speech]. In E.A. Zemskaia & D.N. Shmelev (Eds.), Russkii iazyk i ego funktsionirovanie – The Russian language and its functioning. Moscow: Nauka [in Russian].

Ivanova, E.S. (2011). Verbalizatsiya emotsiy: vozrastnye i gendernye razlichiya [The verbalization of emotions: age and gender differences]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universiteta – Izvestia Ural Federal University Journal, 4 (95), 180–188 [in Russian].

Karaulov, Iu.N. (1987). Russkii iazyk i iazykovaia lichnost [The Russian language and linguistic identity]. Moscow: Nauka [in Russian].

Kirilina, A.V. (1998). “Muzhestvennost” i “zhenstvennost” s tochki zreniia lingvista [“Masculinity” and “femininity” from linguistic point of view]. Zhenshchina v rossiiskom obshchestve – Woman in Russian Society, 2, 21–27 [in Russian].

Kletsina, I.S. (2009). Psikhologiia gendernykh otnoshenii: teoriia i praktika [The psychology of gender relations: theory and practice]. St. Petersburg: Aleteiia [in Russian].

Kozachyshyna, O.L. (2003). Linhvistychni proiavy hendernykh kharakterystyk anhlomovnykh khudozhnikh tekstiv (na materiali amerykanskoi prozy XX storichchia) [Linguistic manifestations of gender properties in English literary texts (A study of the 20-th century American fiction)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Krasnykh, V.V. (2001). Osnovy psiholingvistiki i teorii kommunikatsii [Fundamentals of psycholinguistics and the theory of communication]. Moscow: Gnozis [in Russian].

Krasnykh, V.V. (2003). “Svoi” sredi “chuzhikh”: mif ili realnost? [One among strangers: myth or reality?]. Moscow: Gnozis [in Russian].

Kreidlin, G.E. (2005). Muzhchiny i zhenzhchiny v neverbalnoi kommunikatsii [Men and women in non-verbal communication]. Moscow: Iazyki slavianskoi kultury [in Russian].

Kubriakova, E.S. (1995). Evoliutsiia lingvisticheskikh idei vo vtoroi polovine XX veka (opyt paradigmalnogo analiza) [The evolution of linguistic ideas in the second half of XX century (the experience of paradigmatic analysis)]. In Iu.S. Stepanov (Ed.), Iazyk i nauka kontsa XX veka – Language and science in the end of XX century (pp. 144–238). Moscow: Izdatelstvo Rossiiskogo universiteta [in Russian].

Kuznetsov, M.A. (2015). Gendernye osobennosti emotsionalnoy i avtobiograficheskoy pamyati [Gender specifics of emotional and autobiographical memory]. Pravo i Bezpeka – Law and Safety, 1 (56), 102–108 [in Russian].

Marchyshyna, A.A. (2015). Poetyka hendernoi identychnosti v postmodernistskomu khudozhnomu dyskursi [Gender identity poetics in postmodern literary discourse]. Naukovyi visnyk DDPU im. I. Franka – Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 4, 102–106 [in Ukrainian].

Maslova, Iu.P. (2009). Modeli hendernoi identychnosti zhinky na storinkakh drukovanykh ZMI [The models of female gender identity in printed mass media]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka – Scientific Papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, 20, 400–403 [in Ukrainian].

Ozhgihina, E.C. (2006). Kontseptualnyi analiz reklamnogo teksta s pozitsii gendera (na materiale angliyskogo yazyka) [The conceptual analysis of an advertising text from gender perspective (based on the English language material)] Candidate’s thesis. Ufa [in Russian].

Permiakova, O.V. (2007). Iavlenie gendernoi stilizatsii v sovremennoi zhenskoi literature (na materiale frantsuzskogo i russkogo iazykov) [Gender stylization in modern female literature (case study: The French and Russian languages)]. Candidate’s thesis. Perm [in Russian].

Pogrebnaia, O.V. (2006). Mir russkogo zhenskogo romana (1860–1880 gg.) [The universe of Russian female romance (1860-1880)]. Zaporozhye: ZNU [in Russian].

Riutkenen, M. (2000). Gender i literatura: problema “zhenskogo pisma” i “zhenskogo chteniia” [Gender and literature: The problem of “female writing” and “female reading”]. Filologicheskie nauki – Philological sciences, 3, 5–17 [in Russian].

Selivanova, O.O. (2010). Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic encyclopedia]. Poltava: Dovkillia [in Ukrainian].

Sternin, I.A. (2003). K razrabotke modeli kontrastivnogo opisaniia natsionalnogo kommunikativnogo povedeniia [To the model development of contrastive description of national communicative behavior]. In V.I. Karasik & N.A. Krasavskii (Eds.), Aksiologicheskaia lingvistika: problem kommunikativnogo povedeniia – Axiological linguistics: the problems of communicative behavior. Volgograd: Peremena [in Russian].

Ushakova, M.Y. (2006). Gendernye osobennosti rechi detey doshkolnogo vozrasta [Gender peculiarities of children’s speech at preschool age]. Candidate’s thesis. Irkutsk [in Russian].

Filonenko, C.O. (2011). Massova literatura v Ukraini: dyskurs/gender/zhanr [Mass literature in Ukraine: discourse/gender/genre]. Donetsk: LANDON-XXI [in Ukrainian].

Allan, K., & Burridge, K. (2006). Forbidden Words. Taboo and censoring in English. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511617881

Bem, S.L. (1993). The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press.

Brown, P., & Levinson, S. (1987). Politeness: Some universals in language use. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085

Cixous, H. (1986). The Newly Born Woman. Manchester: Manchester University Press.

Claire, E. (1998). Dangerous English 2000. Los Angeles: Delta Publishing Company.

Coates, J., & Cameron, D. (1989). Women in Their Speech Communities. New York: Longman.

Coates, J. (1986). Women, men and language. New York: Longman.

Dovidio, J., Heltman, K., Brown, C., Ellyson, S., & Keating, C. (1988). Power displays between women and men in discussions of gender-linked tasks: a multichannel study. Journal of Personality and Social Psychology, 55 (4), 580–587. https://doi.org/10.1037/0022-3514.55.4.580

Gordon, V. (1990). Love Thy Neighbour. London: Harlequin Books.

Graham, L. (2005). Crime of passion. Richmond: Mills and Boon.

Greenwood, L. (2002). Family Merger. New York: Silhouette Books.

Holmes, J. (1995). Women, men and politeness. New York: Longman.

Jespersen, O. (1922). Language, its Nature and Origin. London: Unwin Brothers.

Ker, M. (2003). Ruthless Husband, Convenient Wife London: Harlequin Books.

Ker, M. (2004). The Millionaire Boss’s Mistress. New York: Harlequin Books.

Key, M.R. (1975). Male/Female Language. New Jersey: Lawrence Eribaum.

Lakoff, R. (1973). Language and Women’s Place. Language in Society, 2 (1), 45–80. https://doi.org/10.1017/S0047404500000051

Maltz, D., & Borker, R. (1982). A Cultural approach to male-female miscommunication. In J.J. Gumperz (Ed.), Language and social identity (pp. 196–216). New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620836.013

Merritt, J. (2001). The Kincaid Bride. Richmond: Silhouette Books.

Mortimer, C. (1993). Return Engagement. Richmond: Mills and Boon.

Roberts, N. (2002). Sea Swept. London: Piatkus.

Romaine, S. (1999). Communicating Gender. London: Oxford University Press. https://doi.org/10.4324/9781410603852

Sanderson, G. (2008). Nurse Bride, Bayside Wedding. New York: Harlequin Books.

Soriano, F., Fumagalli, J., Shalom, D., Barreyro, J.P., & Martínez-Cuitiño, M. (2016). Gender differences in semantic fluency patterns in children. East European Journal of Psycholinguistics, 3 (2), 92–102. doi: 10.5281/zenodo.267879

Steckler, N., & Rosenthal, R. (1985). Sex differences in nonverbal and verbal communication with bosses, peers and subordinates. Journal of Applied Psychology, 70 (1), 157–163. https://doi.org/10.1037/0021-9010.70.1.157

Tannen, D. (1990). You just don’t understand: Women and men in conversation. New York: William Morrow.

Tannen, D. (Eds.). (1993). Gender and conversational interaction. New York: Oxford University Press.

Williams, L. (1990). Spirits Willing. London: Harlequin Books.

Woods, S. (2000). The Print-Sized Secret. Richmond: Silhouette Books.


Abstract views: 334
PDF Downloads: 277
Published
2020-04-12
How to Cite
Adamenko , O., & Klymenko, O. (2020). Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 44-70. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-27-2-44-70