[1]
Bochelyuk, V., Panov, N. and Zaytseva, V. 2019. Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts. PSYCHOLINGUISTICS. 26, 1 (Nov. 2019), 51-82. DOI:https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-51-82.