PAVLOVA, N.; ZACHYOSOVA, I.; GREBENSHCHIKOVA, T. Mutual Understanding Between Partners in Discourse. PSYCHOLINGUISTICS, v. 24, n. 1, p. 269-288, 3 Oct. 2018.