BOCHELYUK, V.; PANOV, N.; ZAYTSEVA, V. Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts. PSYCHOLINGUISTICS, v. 26, n. 1, p. 51-82, 12 Nov. 2019.