Contacts

Editorial address: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)
30, Sukhomlynskyi Str., Pereiaslav, 08400

Principal Contact

Nataliia Kharchenko, Prof., Dr. Sc. in Psychology 
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav